Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Βιθκούκι Βορείου Ηπείρου

Άγιος Μιχαήλ

Άγιος Μιχαήλ


Κοιμητήριο

Άγιος Πέτρος και Παύλος

Γεφύρι Ζώτου

Για τις εκκλησίες στο Βιθκούκι βλ. Δημήτρης Δαλάτσης, Οι Αρβανίτες της Ανατολικής Θράκης, τόμ.Α', Αθήνα 2012, εκδ.Νοών, σσ.74-84.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου